Колесные системы для опрыскивателей

Марка опрыскивателя

 • Комплект сдвоенных колес (SD) для работы в междурядье 700 мм на опрыскиватели Case 3330
  komplekt-sdvoennyh-koles-sd-dlya-raboty-v-mezhduryade-700-mm-na-opryskyvately-case-3330
  case
 • Комплект колес (SD) для работы трактора JD7530 с опрыскивателем Amazone в колее 1500 мм
  komplekt-koles-sd-dlya-raboty-traktora-jd7530-s-opryskyvatelem-amazone-v-kolee-1500-mm
  amazone
 • Case 4430 широкопрофильные колеса
  Комплект основных колес (SD) в сборе с широкопрофильными шинами 900/60R38 для внесения жидких удобрений на оприскиватель Case 4430
  komplekt-osnovnyh-koles-sd-v-sbore-s-shyrokoprofylnymy-shynamy-900-60r38-dlya-vnesenyya-zhydkyh-udobrenyy-na-opryskyvatel-case-4430
  case
 • Комплект основных колес (SD) в сборе с широкопрофильными шинами на опрыскиватели Berthoud
  komplekt-osnovnyh-koles-sd-v-sbore-s-shyrokoprofylnymy-shynamy-na-opryskyvately-berthoud
  berthoud
 • Комплект основных колес (SD) в сборе с широкопрофильными шинами на опрыскиватели John Deere
  komplekt-osnovnyh-koles-sd-v-sbore-s-shyrokoprofylnymy-shynamy-na-opryskyvately-john-deere
  john-deere